AUDIT ENERGETIC

AFLĂ SOLUȚII TEHNICE PENTRU O BUNĂ EFICIENȚĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII TALE

AUDIT ENERGETIC

Auditul energetic al unei clădiri urmărește identificarea principalelor caracteristici termice și energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia.

În baza rezultatelor obținute din auditul energetic se stabilesc, din punct de vedere tehnic și economic, soluțiile de reabilitare sau modernizare termică și energetică a construcției și a instalațiilor aferente acesteia.

Obținerea certificatului energetic nu înseamnă și oferirea de soluții tehnice, el fiind doar certificarea și clasarea tipului de clasă energetică a clădirii.

Dacă certificatul energetic doar calculează clasa de performanța energetică a clădirii, auditul energetic presupune prezentarea de soluții pentru reducerea acestor consumatori energetici prin intermediul unor intervenții fizice asupra clădirii.

Auditul energetic, prin care se stabilesc soluțiile de reabilitare și/sau modernizare termoenergetică a construcțiilor și a instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde de consum aferente, se efectuează în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare.

Auditul energetic se întocmeşte de către un auditor energetic atestat, conform prevederilor legale în domeniu.

În ceea ce priveşte PNRR:

Se vor respecta cerinţele impuse în vederea accesării fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. Operatorul economic va respecta cerinţele impuse în Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022 şi a Anexelor aferente acestuia.

Se va efectua auditul energetic, concretizat prin activitatea de identificare a soluţiilor tehnice de reabilitare energetică a obiectivelor şi instalaţiilor aferente acestora, pe baza caracteristicilor reale ale sistemelor constructive ale instalaţiilor de utilizare a energiei termice, precum şi optimizarea soluţiilor tehnice prin analiza eficienţei economice a acestora, în conformitate cu cerinţele ghidurilor mai sus enumerate.

Realizarea lucrărilor de intervenţii vor avea drept scop creşterea performanţei energetice, analizarea construcţiilor şi a instalaţiilor aferente din punct de vedere tehnic şi economic, propunerea unor soluţii tehnico-financiare, pe baza legislaţiei, în vederea îmbunătăţirii performanţei energetice a clădirii şi instalaţiilor.

Astfel, prin intermediul auditului energetic, se vor identifica cele mai fezabile soluţii în vederea economisirii consumului generat de utilităţi ale imobilului reabilitat, din punct de vedere tehnico-financiar.

Auditul de performanţă energetică se poate solicita de către beneficiar/investitor şi pentru alte scopuri. De exemplu: Fonduri Norvegiene, reabilitări private, accesări credite etc.

STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZĂRII UNOR SURSE ALTERNATIVE DE EFICIENŢĂ RIDICATĂ, DIN PUNCT DE VEDERE AL PERFORMANŢEI ENERGETICE, ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII CLĂDIRII ÎN CATEGORIA nZEB

Scopul lucrării este stabilirea performanţei energetice a clădirii menţionate, identificarea şi fundamentarea posibilității utilizării unor surse alternative de eficiență ridicată, din punct de vedere al performanței energetice, în vederea încadrării clădirii în categoria nZEB.

După cum se cunoaşte, conform Art. 17 din Legea 372/2005, republicată în MONITORUL OFICIAL nr 868 din 23 septembrie 2020: „Clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizației de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.”

Prin „clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero”, denumită în continuare: clădire nZEB se înţelege o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie pentru asigurarea performanței energetice este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit în proporție de minimum 30%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii, începând cu anul 2021.

Conform Ordinului nr. 386/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor”, indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, valorile limită maxim admise ale consumului total de energie primară şi ale emisiilor echivalente de CO2 sunt următoarele:

Zona climatica Orizont de timp Clădiri de locuit colective Clădiri de birouri Clădiri destinate învățământului Clădiri destinate sistemului sanitar

I

-120

2015 105 75 115 135
31.12.2018 100 50 100 79

II

-150

2015 112 93 135 155
31.12.2018 105 57 120 97

III

-180

2015 130 110 154 171
31.12.2018 122 69 136 115

VI

-210

2015 152 107 192 190
31.12.2018 144 89 172 149

V

-240

2015 178 127 210 214
31.12.2018 152 98 192 174

Categorii de clădiri  + Emisii CO2 kg/mp/an

Zona climatica Orizont de timp Clădiri de locuit colective Clădiri de birouri Clădiri destinate învățământului Clădiri destinate sistemului sanitar

I

-120

2015 28 21 28 37
31.12.2018 25 13 25 21

II

-150

2015 30 27 37 43
31.12.2018 28 15 25 27

III

-180

2015 36 28 39 49
31.12.2018 34 19 37 32

VI

-210

2015 38 28 56 55
31.12.2018 40 24 48 42

V

-240

2015 48 29 58 58
31.12.2018 38 28 56 49

Condiţia impusă de Ord.386 este de min. 10% din energia consumată să provină din surse regenerabile. Legea 372/2005 republicată la 23 septembrie 2020, la definiţia clădirii nZEB, ridică acest procent la minimum 30%.

Acum puteti comanda si online

Cere o evaluare gratuită

Ai nevoie de o certificare energetică?
Nu știi care sunt etapele?
Vrei să primești o estimare de preț corectă?
Cere o evaluare și estimare GRATUITĂ de cost și timp!

VREAU O EVALUARE GRATUITĂ