DIRECTIVA 2018/844/UE4 Impune statelor membre elaborarea unei: „[…] strategii de renovare pe termen lung pentru a sprijini renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonate până în 2050, facilitând transformarea eficace din punct de vedere al costurilor a clădirilor existente în clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.”

În ROMÂNIA
LEGEA 372/2005 SRTL (STRATEGIA DE RENOVARE (LEGEA 101/2020) PE TERMEN LUNG)
Cap. II. Strategia de renovare pe termen lung

 • impune elaborarea strategiei, cu o listă de cerințe foarte specifice privind conținutul acesteia
 • solicită stabilirea unei foi de parcurs cu măsuri și indicatori de progres măsurabili la nivel național, care să include etape orientative pentru anii 2030, 2040 și 2050
 • solicită facilitarea accesului la diverse mecanisme, cum ar fi gruparea proiectelor prin consorții de întreprinderi mici și mijlocii, care să permit accesul investitorilor
 • direcționarea investițiilor către un parc imobiliar public eficient energetic
 • asigurarea de servicii de consultanță în domeniul energetic și instrumente financiare relevante etc

A fost aprobată de către Guvern în 27.11.2020 – în ceea ce privește indicatorii țintă, aceștia sunt definiți în Foaia de parcurs pentru implementare:

 • economii de energie finală o reducere emisii de CO2
 • creșterea numărului de nZEB:
 1. PE < 50kWh/m2/y;
 2. SRE > 40%;
 3. CO2 < 7kgCO2/m2/an
 • reducerea numărului de persoane afectate de sărăcia energetică
 • reducerea numărului de clădiri în clasele energetice cele mai scăzute clădiri nerezidențiale echipate cu BEM-uri sau sisteme inteligente similare
 • numărul inițiativelor de tip ghișeu unic
 • creșterea nivelului de sensibilizare care a condus la acțiuni concrete

Observații:

 • valorile țintă sunt definite pentru orizonturile: 2030, 2040, 2050
 • valoarea de referință este anul 2020 vs. anul 1990 din Legea 101/2020 și Directiva 844/2018-clădirile pentru care sunt definite sunt: clădirile rezidențiale, cele publice și cele comerciale

nZEB = clădire cu consum de energie aproape egal cu zero

 • Clădirea cu o performanță energetică foarte ridicată, a cărei cerință de energie („energyrequired”)* din surse convenționale aproape egal cu zero sau foarte scăzut, care este acoperit, în proporție de minimum 30%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, pe o rază de 30km față de coordonatele GPS ale clădirii
 • La nivel național sunt precizate valori ale nivelului maxim admis al energiei primare și a emisiilor de CO2 pentru:
  • clădirile din sectorul rezidențial
  • anumite tipuri de clădiri din sectorul nerezidențial (clădiri de birouri, clădiri destinate învățământului și clădirilor destinate sistemului sanitar)