Certificat energetic apartament > 110 mp

Realizare certificat energetic, pentru imobil cu suprafata utila intre 110 – 130 mp

SKU: certificat energetic 110 Categorii: ,

Descriere

Certificat energetic apartament 110 mp

În urmă discuției cu unul dintre colegii noștrii, în funcție de situație și actele disponibile se vor stabilii pașii următori pentru eliberarea CERTIFICATUL DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ.

Certificat de performanță energetică a clădirii este un document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire.

Acesta cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO2 (Dioxidul de Carbon).

Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor de energie, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie total consumată.

Certificatul de performanță energetică (certificatul energetic) stabilește 3 indici prinicipali:

  1. clasa energetică – de la A (clasa cea mai eficientă) și până la G
  2. notă energetică – care se va situa între 20 și 100, unde 100 este cea mai bună notă
  3. gradul de emisii CO2

Acest document este întocmit și parafat de un auditor energetic atestat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Certificatul energetic este o dovadă a calității (eficienței) clădirii și oferă o imagine de ansamblu asupra costurilor de întreținere.

Când merită să-ți faci sau să obții un certificat de eficiență energetică.

Dacă te afli într-una dintre următoarele situații cu un imobil:

  • vânzare
  • cumpărare
  • închiriere
  • recepție
  • construire
  • campanie de finanțare
  • sau orice situație de amenajare

Certificatul energetic nu trebuie să fie confundat cu noţiunea de audit energetic.
Auditul este o lucrare mult mai complexă, ce pune la dispoziţia solicitantului şi soluţii de reabilitare şi modernizare a clădirii din punct de vedere energetic și economic.

Go to Top